ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  Преобразуването на ВИИ като ВУ       Лекция за студенти от ВИИ на 03.04.2014  
 
• Нормативни актове, свързани с преобразуването на ВИИ като ВУ по ЗВО

• Етапи на преобразуване

• Признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище

• Маркетингови проучвания

Проект за обсъждане, до 10.05.2013 г., на Правилник за работа на ВУ по ЗВО, наследник на ВИИ

Материали от проведено ОС на ВИИ на 15.05.2013 г.

Съдържание на проекта за откриване на МДУС, който ще се представи за оценка от НАОА

• Проекти на документи за обществено обсъждане, свързани с управлението на МДУС

• Проекти на учебна документация на МДУС за обществено обсъждане

• Лекция за студенти от ВИИ на 03.04.2014

   

 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година