Меню Затваряне

НИЦ

Научноизследователският център (НИЦ) към Висшия Ислямски Институт (ВИИ) има за цел да насърчи конструктивното и критично изучаване на ислямската религия, култура и цивилизация, и да провокира преосмисляне на ролята на Исляма и мюсюлманите в съвременните измерения на обществения живот, особено в Република България и Европа.

Центърът се стреми да създаде висококвалифициран изследователски ресурс и богата интердисциплинарна и сравнителна, информативна база за утвърждаване на плуралистичните и универсални ценности.