Меню Затваряне

Отдели – отдел “Студенти”

В отдел “Студенти” студентите :

  • Се записват за семестъра
  • Заверяват студентските си книжки за всеки семестър студентските си лични карти за учебната година
  • Подават молба за явяване на изпит ; до Ректора и Зам.-ректора
  • Получават академична справка , уверение

Координатите на отдел “Студенти” са: сградата на Висш ислямски институт, етаж 2, тел : 9456298; e-mail: students@islamicinstitute-bg.org

 

Графикът на учебните занятия

  • Пълният график на учебните занятия се обявява в http://www.islamicinstitute-bg.org и на информационните табла в ъв ВИИ (етаж 2, централно фоайе) .

За всички промени в графика на учебните занятия , за предварително отложени учебни часове, както и за компенсирането на тези часове отдел “Учебен” уведомява чрез съобщения на информационните табла.