ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  Новини и събития       Проведе се поредният академичен съвет на ВИИ  
 
• Допълнителен приемен изпит за редовна форма

• Общо събрание на ВИИ

• Маркетингови проучвания

• Проведе се поредният академичен съвет на ВИИ

• Стипендии за „магистърска” степен включително и за Исллямска теология

• Годишници

   

На 26.03.2013 г. се проведе поредният академичен съвет на ВИИ.

Взе се решение за Преобразуване на ВИИ като висше училище по Закона за висшето образование(ЗВО), неговата сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008, последващи институционална и програмна акредитации на висшето училище.

В тази връзка се взе решение и за отразяване на тези процеси в интернет страницата на ВИИ. Реши се също да се проведе анкетиране на обществото в България по разглежданата тема и необходимостта от кадри с висше мюсюлманско духовно образование.


 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година