ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  ЗА ВИИ       За нас  
 
• Научно – изследователски център по ислямска теология и култура

• Преподаватели

• Студенти

• Учебни планове и програми

• Комплекс – учебен корпус

• Управление и структура

• Mисия

• История

• За нас

• Преобразуване на ВИИ като висше училище по Закона за висшето образование (ЗВО), сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008, последващи институционална и програмна акредитации

   

Радваме се да Ви приветстваме с добре дошли на нашия сайт. Висш ислямски институт (ВИИ) е първото самостоятелно висше училище на мюсюлманите в България, което се определя като висше училище на мюсюлманското изповедание в странaта. Обучението в института е в съответствие със закона за висшето образование на Република България.

Неговият статут и дейност се определят въз основа на Коснтитуцията на Република България и Закона за изповеданията (чл.33, ал.7). В утвърдения от МС Правилник за устройството и дейността на ВИИ, той се определя като висше училище на Мюсюлманско изповедание (Главно мюфтийство) в България със статут на юридическо лице.
Към края на 90-те години на миналото столетие българските мюсюлмани придобиха свое висше учбно заведение. Висшият ислямски интитут (ВИИ) е създаден с разрешение № Р-15 на Министерския съвет на Република България от 9 март 1998 г., въз основа на Закона за изповеданията. Регистрацията на Иснтитута е уреден съгласно изискванията на този закон.

Обучението в института включва три степени: бакалавърска степен, със срок на обучение четири години; магистърска степен, която изисква допълнително обучение от година и половина; докторантура, която продължава три години. По решение на Академичния съвет на института за сега студенти се приемат само в бакалавърска степен. Обучението в по-горните степени ще започне на по-късен етап като напълно се камплектува научно-преподавателския състав и ВИИ получи институционална акредитация.
 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година