ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  ЗА ВИИ       Преобразуване на ВИИ като висше училище по Закона за висшето образование (ЗВО),  
 
• Научно – изследователски център по ислямска теология и култура

• Преподаватели

• Студенти

• Учебни планове и програми

• Комплекс – учебен корпус

• Управление и структура

• Mисия

• История

• За нас

• Преобразуване на ВИИ като висше училище по Закона за висшето образование (ЗВО), сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008, последващи институционална и програмна акредитации

   

Преобразуване на ВИИ като висше училище по Закона за висшето образование (ЗВО), сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008, последващи институционална и програмна акредитации

  1. Нормативни актове, свързани с преобразуването на ВИИ като ВУ по ЗВО

  2. Етапи на преобразуване

  3. Признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище

  4. Маркетингови проучвания

  5. Проект за обсъждане, до 10.05.2013 г., на Правилник за работа на ВУ по ЗВО, наследник на ВИИ

  6. Материали от проведено ОС на ВИИ на 15.05.2013 г.

  7. Съдържание на проекта за откриване на МДУС, който ще се представи за оценка от НАОА

  8. Проекти на документи за обществено обсъждане, свързани с управлението на МДУС (бележките и препоръките изпращайте на адрес praktika@online.bg и praktika@intech.bg)

  9. Проекти на учебна документация на МДУС за обществено обсъждане (в момента се разработва и при готовност ще се публикува)

  10. Лекция за студенти от ВИИ на 03.04.2014


 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година