ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  ЗА ВИИ       Учебни планове и програми  
 
• Научно – изследователски център по ислямска теология и култура

• Преподаватели

• Студенти

• Учебни планове и програми

• Комплекс – учебен корпус

• Управление и структура

• Mисия

• История

• За нас

• Преобразуване на ВИИ като висше училище по Закона за висшето образование (ЗВО), сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008, последващи институционална и програмна акредитации

   

Учебните планове и програми са подготвени в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавното изискване за получаване на висше образование по “Теология”, утвърдени с Постановление № 155 на Министерски съвет от 09.07.1998 г. При съставянето им са използвани учебните планове на някои теологически факултети на турски, арабски и др. университети. Несъмнено те са съобразени с опита и традицията на мюсюлманската религиозна образователна система в България.
При съставянето на учебните планове и програми на ВИИ целият този опит беше обобщен и всичко положително беше заимствано. Но те са подготвени главно върху принципите на ислямското религиозно обучение.

Утвърдените от МС на Република България със Заповед № Р-17 от 8 април 1999 година, учебен план и програми включват основните ислямски теологически и педагогически дисциплини (Приложение №1).


 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година