ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  ЗА ВИИ       Преподаватели  
 
• Научно – изследователски център по ислямска теология и култура

• Преподаватели

• Студенти

• Учебни планове и програми

• Комплекс – учебен корпус

• Управление и структура

• Mисия

• История

• За нас

• Преобразуване на ВИИ като висше училище по Закона за висшето образование (ЗВО), сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008, последващи институционална и програмна акредитации

   

Студентите във ВИИ – София се обучават от добре подготвени преподаватели. От общо 22 щатни и хонорувани преподаватели 12 са доктори, а двама - магистри. На 9 от тях е присъдено научното звание професор или доцент. Основните религиозни дисциплини се преподават от гост-преподаватели от Турция, които са доктори и доценти. Всички курсове по педагогически и социални науки се четат от хабилитиран лица. Институтът отделя специално внимание на подготовката на доктори по теологическите дисциплини от средата на местни мюсюлмани.


 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година