ЗА ВИИ   •   АДМИНИСТРАЦИЯ   •   СТУДЕНТИ   •   БИБЛИОТЕКА   •   КАНДИДАТ СТУДЕНТИ   •   НОВИНИ   •   ПОСЛАНИЕ       
  ЗА ВИИ       Научно – изследователски център по ислямска теология и култура  
 
• Научно – изследователски център по ислямска теология и култура

• Преподаватели

• Студенти

• Учебни планове и програми

• Комплекс – учебен корпус

• Управление и структура

• Mисия

• История

• За нас

• Преобразуване на ВИИ като висше училище по Закона за висшето образование (ЗВО), сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008, последващи институционална и програмна акредитации

   

Този център се изгражда и ще развива своята дейност в рамките на ВИИ и представлява негова единица. Дейността му е насочена главно към изучаване на различните тефсири, хадис, съвременните проблеми на ислямската история и култура в България. В бъдеще теренът на изследванията ще се разшири с оглед да се обхване целия Балкански полуостров.
Изследванията ще се организират съобразно научноизследователските планове и проекти, утвърдени от Научния съвет на центъра.
В реализирането на изследователските проекти ще участват, освен научнокадровият потенциял на ВИИ, и специално назначени научни сътрудници (изследователи) и временно привлечени научни работници от други учебни заведения срещу хонорар. В тях ще се включат и студенти.

Висшият ислямски институт предоставя добри условия за подготовка на висококвалифицирани ислямски теолози (ilahiyatcι) – ваизи и мюфтии, преподаватели по ислямските учебни дисциплини и научноизследователски кадри. Той се утвърждава като важен и единствен учебен и научноизследователски център на българските мюсюлмани.
 
           
 
НАЧАЛО   •   КОНТАКТИ   •   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   •   КАРТА НА САЙТА     
© Уебсайта на ВИИ се поддържа от 2007 година