Меню Затваряне

д-р Кадир Мухаммед

Преподавател по Куран-и Керим, ислямска етика, логика и обща философия